8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

GENELGE

—  Görev Dağılımı ile İlgili 2016/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi