8 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29678

DÜZELTME

07/04/2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 04/04/2016 tarihli ve 2016/35 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararında geçen “18/12/2016” ibaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2016 tarihli ve 86039450/2541 sayılı yazısına istinaden “18/12/2015” olarak düzeltilmiştir.