8 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29678

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   04/04/2016

Karar No    :   2016/38

Konu           :   Burdur İli, Çavdır İlçesi, Çavdır Mah. (1575 no’lu parsel)

                         İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16/02/2016 tarihli ve 981 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Burdur İli, Çavdır İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 11.960,00 m² yüzölçümlü 1575 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (Taks:0.30, Kaks:0.60, Ayrık Nizam, 2 Kat), Temel Eğitim Tesis Alanı, Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Çavdır Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız.