7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6698      Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6699      Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6700      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/8533     Türkiye-Sırbistan Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2016/8583    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

2016/8666     Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Beyanda Bulunulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

2016/8667    Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin İlişik Beyanlar ve Çekinceler ile Onaylanması Hakkında Karar

2016/8668     Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesinin İlişik Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8531     Bazı Alanların Uygulama Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2016/8617     Diyarbakır Havalimanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık ile Kültür ve Turizm ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—  Samsun İli Bafra İlçesi Kasnakçımermer Mahallesinin Aynı İlin Atakum İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

––  Ağrı İli Hamur İlçesi Yukarıağadeve Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2016/8722     Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/04/2016 Tarihli ve 2016/34 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/04/2016 Tarihli ve 2016/35 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri