6 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29676

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6821                                                                                                    Karar Tarihi: 31/03/2016

Kurul Başkanlığının 30.03.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30.03.2016 tarih ve 43890421-111.01.01[142-3]-E.8518 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4 üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde;

- Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye, “Banka kartı ve kredi kartı sistemi kurma ve bu sisteme göre kart çıkarma ve üye işyeri anlaşması yapma yetkisi verme” ile sınırlı olmak üzere kartlı sistem kurma konusunda faaliyet izni verilmesine,

- Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.