5 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29675

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6817                                                                                                    Karar Tarihi: 31/03/2016

Kurul Başkanlığının 30.03.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 30.03.2016 tarih ve 32521522-102.02.02[130-25]-E.8523 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Bilmar Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında iptal edilmesine

- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.