19 Mart 2016 Tarihli ve 29658 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8391    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketine Ortak Olmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/8392    Ordu Limanının Yolcu Giriş-Çıkış Kapısı Olarak Tespitine İlişkin 1/4/1998 Tarihli ve 98/10918 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2016/8446    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkındaki 27/10/2008 Tarihli ve 2008/14351 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/8449    Yargıtay Yayınları Döner Sermaye İşletmesinin Sermayesinin 250.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

2016/8479    Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2016/8512   Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Temsilciliğinde Görevlendirme Yapılması Hakkında Karar

2016/8549    Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Milli Savunma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

––  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Atama Kararı

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2016/8399  Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2016/8473  Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2016/8590  Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

—   Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/2)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/03/2016 Tarihli ve 2016/31 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri