18 Mart 2016 Tarihli ve 29657 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/8478   Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar

2016/8500   Karaman İli, Ermenek İlçesi, Güllük Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmesine İlişkin Karar

2016/8567   Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2015/8569   Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/8591   Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 4 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2016/8592   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Nuri NECİPOĞLU’nun Seçilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

––  Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/27)

 

YÖNETMELİKLER

2016/8539  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2016/8566  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/6)

––  İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 14)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/1261 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/6767 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/7727 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 4/2/2016 Tarihli ve 2013/9094 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri