18 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29657

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 3. ve 4. maddeleri uyarınca; 16/3/2016 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Nuri NECİPOĞLU seçilmiştir.