11 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29650

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

YAŞ SINIRI NEDENİYLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN AYRILAN VEYA

AYRILACAK OLAN UZMAN ERBAŞLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI,

MSB ANT BAŞKANLIĞI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KADROLARINDA

DEVLET MEMURU OLARAK İSTİHDAMINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaş Sınırı Nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan veya Ayrılacak Olan Uzman Erbaşların Millî Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kadrolarında Devlet Memuru Olarak İstihdamına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2011

27910