11 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29650

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-17)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2016-3)

MADDE 1 – 11/3/2014 tarihli ve 28938 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-17)’in ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.