6 Mart 2016 Tarihli ve 29645 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8538   Şırnak İli, Silopi İlçesi, Barbaros, Başak, Cudi, Karşıyaka, Şehit Harun Boy, Nuh, Yenişehir ve Yeşiltepe Mahalleleri İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

TEBLİĞ

—  Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 5)

 

İLKE KARARLARI

—  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/02/2016 Tarihli ve 533 Sayılı İlke Kararı

—  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25/02/2016 Tarihli ve 536 Sayılı İlke Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri