3 Mart 2016 Tarihli ve 29642 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Süleyman Şah Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (No: 2016/7)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2014/92, K: 2016/6 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/97, K: 2016/10 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri