3 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29642

YÖNETMELİK

Süleyman Şah Üniversitesinden:

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Şah Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)

Harf Notu         Katsayı

AA                   4.00

BA                   3.50

BB                    3.00

CB                    2.50

CC                    2.00

FF                    0.00

NA                   0.00   ”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2013

28835

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/1/2015

29249

2-

26/1/2016

29605