27 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29637

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 22/02/2016

KARAR NO    : 2016/29

KONU              : Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralleri

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 07/01/2016 tarihli ve 118 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 16/11/2015 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Kadıncık 1 ve Kadıncık 2 Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların,

• 864.100.000 (Sekizyüzaltmışdörtmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ic İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Ic İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 864.000.000 (Sekizyüzaltmışdörtmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Şenol Mutlu Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Şenol Mutlu Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 859.800.000 (Sekizyüzellidokuzmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yapısan Elektrik Üretim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Yapısan Elektrik Üretim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.