27 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29637

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DEKRA KALİTE KONTROL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/18)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2016/2)

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/18)’in adı “Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/18)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi’nin” ibaresi “Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Anonim Şirketinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.