27 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29637

YÖNETMELİK

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulundan:

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/6/2012 tarihli ve 28321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Başarı baraj notu en az 2.00’dır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıtlı olduğu programın öğretim planında alması gereken derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, başarı notu DD ve DC olan dersleri, dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/6/2012

28321

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/12/2012

28491

2-

26/2/2013

28571