26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 136)

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

     1

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

     2

Ankara Gümrük Müdürlüğü

     3

Antalya Gümrük Müdürlüğü

     4

Bolu Gümrük Müdürlüğü

     5

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

     6

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

     7

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

     8

Giresun Gümrük Müdürlüğü

     9

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

    10

Konya Gümrük Müdürlüğü

    11

Sakarya Gümrük Müdürlüğü

    12

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

”

“(10) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri, Giresun, Konya, Aksaray, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.”

“(11) AB menşeli olmayan 9401.30, 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray, Konya, Giresun, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinden yapılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2012

28225

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/7/2012

28364

2-

3/10/2013

28784

3-

3/10/2014

29138

4-

17/6/2015

29389