26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/4

İşyeri                  :  Sunel Ticaret Türk A.Ş.

                               Pınarbaşı Cad. No:89 Pınarbaşı/İZMİR

SGK Sicil No      :  0004634.035

Tespiti İsteyen   :  Tek Gıda-İş Sendikası

İnceleme             :  Sunel Ticaret Türk A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Pınarbaşı Cad. No:89 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki işyerlerinden 00004634.035 SGK sicil no’lu işyerinde ham tütünün işlenerek satışa hazır işlenmiş tütün elde edildiği, 0009835.035 ve 0008323.035 SGK sicil no’lu işyerlerinde tütün işlemesinin yardımcı işleri olan muhasebe, yönetim, insan kaynakları, finans, satın alma, pazarlama ve depolama işlerinin yapıldığı, 85.Yıl Cumhuriyet Mah. Sanayi Cad. No:108/2 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki 1499779.035 ve 0009835.035 SGK sicil no’lu işyerlerinde ham tütün ve işlenmiş tütünün depolama faaliyetlerinin yapıldığı, Kale Mah. Kazımpaşa Cad. No:18 K:2 İlkadım/SAMSUN adresindeki 1008187.055 SGK sicil no’lu ve H. Nabi Mah. H. Ahmet Sok. No:2/1 Bafra/SAMSUN adresindeki 1008188.055 SGK sicil no’lu işyerlerinde tütün işlemesine yönelik ham tütün tedarikinde çalışıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sunel Ticaret Türk A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 02 sıra numaralı "Gıda sanayi" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.