24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/17

Konu           :   Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hidroelektrik Santralleri 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 10/12/2015 tarihli ve 8044 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hidroelektrik Santralleri  ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 09/11/2015 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Karacaören 1 ve Karacaören 2 Hidroelektrik Santralleri  ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların

• 515.000.000 (Beşyüzonbeşmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren GAMA Enerji Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, GAMA Enerji Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 514.900.000 (Beşyüzondörtmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi - Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi - Ecetaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 501.000.000 (Beşyüzbirmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Burdur Güç- birliği Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Aytaş Akın Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi -  Dünya Taş İthalat İhracat Madencilik Ticaret Anonim Şirketi Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Burdur Güçbirliği Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Aytaş Akın Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi -  Dünya Taş İthalat İhracat Madencilik Ticaret Anonim Şirketi Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.