22 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29632

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(7) Diğer üniversitelerin öğrencileri, en fazla yirmi krediyi/AKTS’yi aşmayacak şekilde Üniversitenin yaz okulundaki derslerinden üç derse kayıt yaptırabilir. Kayıt yaptıran öğrencilere, yaz dönemi sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/05/2013

28662

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/08/2013

28742

2-

26/01/2014

28894

3-

14/05/2014

29000

4-

31/08/2014

29105

5-

29/05/2015

29370