20 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29630

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6746                                                                                          Karar Tarihi: 18/02/2016

Kurul Başkanlığının 17.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 16.02.2016 tarih ve 32521522-102.01[130-160]-E.4308 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Harman Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.