20 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29630

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6741                                                                                          Karar Tarihi: 18/02/2016

Kurul Başkanlığının 17.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 16.02.2016 tarih ve 12509071-113-E.4364 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.