20 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29630

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6732                                                                                          Karar Tarihi: 11/02/2016

Kurul Başkanlığının 10.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 09.02.2016 tarih ve 12509071-114-E.3657 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası, 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.