17 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29627

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6727                                                                                          Karar Tarihi: 11/02/2016

Kurul Başkanlığının 10.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 09.02.2016 tarih ve 32521522-103.01.03[134-151]-E.3668 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Erişim Faktoring A.Ş.’nin Merkez Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Erişim Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine

karar verilmiştir.