17 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29627

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6729                                                                                          Karar Tarihi: 11/02/2016

Kurul Başkanlığının 10.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 09.02.2016 tarih ve 43890421-101.01.01[144.1]-E.3730 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.02.2015 tarih ve 6205 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.