16 Şubat 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29626

YÖNETMELİK

Plato Meslek Yüksekokulundan:

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2013 tarihli ve 28762 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2013

28762 Mükerrer