10 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29620

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6709                                                                                                    Karar Tarihi: 04/02/2016

Kurul Başkanlığının 03.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.02.2016 tarih ve 32521522-103.01.01[134-155]-E.3121 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Met-ay Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.