9 Şubat 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29619

YÖNETMELİK

Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2014 tarihli ve 29139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; teorik derslerin %70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Başarı ölçümü, her yarıyıl en az bir kere ve ilgili öğretim üyesinin takdirine göre, sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2014

29139

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2015

29285