4 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29614

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde öğrenci 16 saati geçmemek üzere en çok dört ders alabilir. Öğrencinin  tek  ders alması  durumunda bu saat şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim bahar yarıyılı başında yürürlüğe girer.

MADDE  3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/5/2010

27588

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/2/2011

27849

2-

6/6/2013

28669

3-

13/7/2015

29415

4-

25/11/2015

29543