3 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29613

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TCS ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2014/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/1)

MADDE 1 – 12/2/2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/1)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No:103 D:9 Ataşehir İçerenköy 34752 İSTANBUL” ibaresi “Küçükbakkalköy Mahallesi Yanardağ Sokak No:9/11 D:1 Ataşehir/İSTANBUL” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin Ek IV’ünde yer alan makina kategorilerinden;

16) Taşıt bakım liftleri,

17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar,

için aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi, dördüncü fıkrasının (a) bendi ile aynı Yönetmeliğin eki Ek IX’da yer alan AT Tip İncelemesi kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/2/2014

28911

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/7/2014

29048