1 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29611

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Başkanlık müşaviri olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve en az on yıl kamu hizmeti bulunmak.

b) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve en az on yıl kamu hizmeti bulunmak.

c) Kurumda avukat olarak görev yapanların hukuk müşaviri olarak atanabilmesi için; en az iki yılı Kurumda olmak üzere altı yıl avukat olarak çalışmış olmak.

ç) Daire başkanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak.

d) Basın ve halkla ilişkiler müşaviri olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2011

27918