30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 25/01/2016

Karar No  : 2016/10

Konu         : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 21.12.2015 tarihli ve 8261 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde 391 ada 2 parsel, 389 ada 2 parsel ve 389 ada 4 parselde yer alan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.