30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 25/01/2016

Karar No  : 2016/09

Konu         : Aydın İli, Didim İlçesi Taşınmazlarının

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21.12.2015 tarihli ve 8260 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi 1020 1099 ve 1101 parsellerde yer alan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış suretiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.