30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  25/01/2016

Karar No    :  2016/07

Konu          :  Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt mahallesi

                        110 ada 24 no.lu parsel İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/12/2015 tarihli ve 7979 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Muğla ili, Ortaca ilçesi, Ekşiliyurt mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 166.585,07 m² yüzölçümlü 110 ada 24 no.lu parsele “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan (Örtü Altı Tarım Alanı ve Dikili Tarım Alanı), Mevcut Konut ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Muğla Büyükşehir ve Ortaca Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız