30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  25/01/2016

Karar No    :  2016/06

Konu          :  İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 08/09/2015 tarih ve 5679 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding A.Ş.’ye ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar  Mahallesi, 16124 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile 16125 ada, 2 ve 3 no’lu parsellere yönelik “Ticaret Alanı (Emsal:2,25; Hmax: Serbest) ve Ticaret+Konut Alanı (Emsal:2,25; Hmax: Serbest)” kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız