30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  25/01/2016

Karar No    :  2016/04

Konu          :  İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 12.08.2015 tarihli ve 5188 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 05.02.2001 tarihli ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1.851,57 m² yüzölçümlü, 962 ada, 119 no.lu parsele yönelik ‘Ticaret-Konut Alanı (Ayrık Nizam ; 4 Kat ; Taks: 0,40 ; Kaks: 1,60), Park Alanı ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gönen Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız