30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  25/01/2016

Karar No    :  2016/03

Konu          :  İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 10.12.2015 tarihli ve 8028 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 05.02.2001 tarihli ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Iğdır ili, Merkez ilçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 12.908,00 m² yüzölçümlü, 143 ada, 34 no.lu parsele yönelik ‘Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam ; 2 Kat ; Taks: 0,40 ; Kaks: 0,80), Park Alanı ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Iğdır Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız