30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  25/01/2016

Karar No    :  2016/02

Konu          :  Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Pelitli köyü

                        1965 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10.12.2015 tarihli ve 8030 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Pelitli köyü sınırları içerisinde yer alan 6.425,00 m² yüzölçümlü 1965 no.lu parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (E:0.80 ; Hmaks:12.50 m), Teknik Alt Yapı Alanı ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 12.09.2013 tarihli ve 2013/198 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2014 tarihli ve 189 sayılı Kararı ile onaylanan imar planları ile bütünleşmesini sağlamak amacıyla kat adedi, yol genişliği ve yapı yaklaşma mesafesi yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız