30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  25/01/2016

Karar No    :  2016/01

Konu          :  Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mah. (949 ada 5 no’lu parsel)

                        İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/12/2015 tarihli ve 8029 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3.184,83 m2 yüzölçümlü 949 ada, 5 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (B-5, TAKS:0.30, KAKS:1,50; B-3, TAKS:0,30 ve KAKS:0,90), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Kurulumuzun 15/05/2015 tarihli ve 2015/27 sayılı Kararı ile onaylanan, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazın reddedilmesine,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Simav Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.