29 Ocak 2016 Tarihli ve 29608 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakan Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

TEBLİĞ

—  Kamu İhale Tebliği (No: 2016/1)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/01/2016 Tarihli ve 6686 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 23/12/2015 Tarihli ve E: 2014/195, K: 2015/116 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 13/1/2016 Tarihli ve E: 2015/85, K: 2016/3 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


29/01/2016 tarihli ve 29608 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.