29 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29608

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6686                                                                                          Karar Tarihi: 21/01/2016

Kurul Başkanlığının 20.01.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.01.2016 tarih ve 32521522-104.01.01-E.1666 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 18.11.2015 tarihli ve 6529 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Turkcell Finansman A.Ş.’ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.