27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29606

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No           : 10399

Karar Tarihi     : 13.01.2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/4/2011 tarihli ve 6286 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasını ve bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.