27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29606

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6681                                                                                          Karar Tarihi: 21/01/2016

Kurul Başkanlığının 20.01.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.01.2016 tarih ve 20008792-101.01.01[25]-E.1676 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Burgan Bank A.Ş. tarafından ana ortak ile Banka iştirakleri ve dahil olunan risk grubunda bulunan şirketlere sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla hukuki konularda destek/danışmanlık hizmeti verilmesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.