26 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29605

YÖNETMELİK

Süleyman Şah Üniversitesinden:

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) I notu; yarıyıl içinde başarılı olunduğu halde geçerli mazeret nedeni ile nihai not için gerekli şartların sağlanamadığı ders için kullanılır. I notu alınan herhangi bir dersten bir sonraki yarıyılın kayıt döneminin başlangıcına kadar başka bir not alınmadığı takdirde I notu kendiliğinden FF haline gelir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2011

28051

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/3/2013

28600

2-

9/1/2014

28877

3-

5/11/2014

29166

4-

7/8/2015

29438