25 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29604

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2012 tarihli ve 28479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Birinci akademik yılın sonunda devam şartını yerine getirip, başarısız olan öğrenciler için birimlerin isteğine bağlı olarak ikinci akademik yılın güz yarıyılı sonunda yeterlik sınavı açılabilir. Açılan bu sınava girip 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/11/2012

28479