16 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29595

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Adayların son başvuru tarihi sınav tarihinden en az bir ay öncesi olacak şekilde tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müfettişlerin normal görev süreleri sonunda en fazla üçte biri değiştirilir. Normal görev süreleri sona erecek müfettişlerden Millî Savunma Bakanlığınca görevine devam etmesi uygun görülenlerin görev süreleri, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan değerlendirme neticesinde birer yıllık sürelerle uzatılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/12/2011

28144

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/10/2014

29146

2-

7/2/2015

29260