15 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29594

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

FTI FASAD TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-22)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-22)

MADDE 1 – 30/9/2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-22)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2547 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Atilla İlhan Caddesi No:10 Küçükbakkalköy/Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş., 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.