15 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29594

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2001 tarihli ve 24568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.