11 Ocak 2016 Tarihli ve 29590 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/8355   Orta Vadeli Program (2016-2018)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

KURUL KARARI

— Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)’ın Kabulüne Dair 06/01/2015 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

TEBLİĞ

— 2016-2018 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

 

GENELGE

— 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi